מילות השיר

מיט'ן סידור'ל געבויגן
טרערן גיסן גאָס נאך גאָס
פון הייליגן צדיק'ס אויגן
קלאגט, דעם תיקון חצות
פון שלאף ער דערוועקט זיך
א קול פון געוויין, עס קומט פון וואו
דער בעל אכסניה שרעקט זיך
צום צדיק גלייך גייט ער צו
V E R S E 2
מיין געטליכע גאסט איך שטיי דא און וואונדער, וואס זענען די טרערן
קוים האלב נאכט, אזוי פארטראכט, ביי מיר אין הויז
מיין קינד איך וויין, ווייל אונז וויל-מיר קיין ירושלים זיך אומקערן
ווען גיי-מיר שוין פון דעם גלות ארויס
רבי טייערע, אזא גזירה, ווער וויל אונז פארטרייבן
צו מיינע שאף אזוי צוגעבינדן' רבי איך האף דו פארשטייסט
א גוטע היימעלע מיט מיינע קינדערלעך, מיר ווילן דא פארבלייבן
אין ירושלים, וואס וועט זיין ווער ווייסט
V E R S E 3
דער צדיק הייבט אויף די אויגן, מיין קינד, זאגט ער צו אים
פארקלעמט דא צווישן די גוים, אזוי פאר'צער'ט
ס'זעהט דיר אויס ביי דיר אין פעלדל ביסטו אזוי באקוועם
דער בורא אין גלות מיט אונז פארשפארט
אוי ווי גוט וועט זיין מיט משיח אין ירושלים
יעדער איד אונטער זיין ביימעלע, אן אמת'ע רוה
נישט אקערן מיט שווערע עבודות, נישט דארפן זייען
פרידן, פאר אלע אידן, אן קיין מי
C HO RU S
דעמאלטס וועט זיין מנוחה
דעמאלטס וועט זיין שמחה
אוי מנוחה, אוי ושמחה, אור ליהודים
V E R S E
ירושלים אמאל ברינה
אידן געווען אויסדערוועלט
געזעסן מיט די שכינה
מ'ווייסט גארנישט וואס ס'פעלט
איש על מחנהו
אינעם עול פון דעם גוי
מיר ווארטן שוין ונראהו
בשוב השם את ציון
V E R S E 2
ווי א מאמע צו קינדערלעך אין בית המקדש אונטערן פארטוך
ווי איין משפחה בעיר מלוכה קרתא דירושלים
פון גוטע זכרונות זיך צו דערמאנען יעדער ווארט'עך
נאך אזויפיל יאר פארגעסט זיך דער אלטער היים
V E R S E 3
אוי טאטע, הבט משמים, אויף דיינע קינדער קוק שוין
מיט תיקון חצות, אזויפיל נעכט נאכאלץ זעמיר דא
אין אזא מנוחה ווער קען רוהן, באשעפער גענוג שוין
ווילאנג וועט מען נאך זאגן לשנה הבא
לשנה הבא, נאך די יאר, בארעה דישראל
זען דעם אור הגנוז דעם אויבערשטן'ס קרוין
והשיב לב אבות על בנים, אלע אויפאמאל
אין ירושלים אונזער אמת'ע וואוין
C HO RU S
פזמון

נוסף ע"י

שמואל

שיתוף

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסומת

קליפ