מילות השיר

אֵין דָּבָר הָעוֹמֵד לִפְנֵי הָרָצוֹן,
נישט דא קיין זאך וואס דַּי קענסט נישט טוֹן,
מֵאַךְ עס היינט אֵין שוין,
בַּסֶּט א חָלַק אלקי ממעל אֵין דַּי טראגסט זיין קרוין,
אֵין דָּבָר הָעוֹמֵד לִפְנֵי הָרָצוֹן,

איין טראפ וואסער,
נאך א טראפ וואסער,
נאך א טראפ וואסער,
נאך א טראפ וואסער,
מאכט א לְאַךְ אֵין א שטיין,
מאכט א לְאַךְ אֵין א שטיין,

מַעַן לערנט אביסל ווייטער,
נאך אביסל ווייטער,
מַעַן חזר'ת איבער ווייטער,
אֵין נאך אביסל ווייטער,
אזוי גייט עס אריין,
אזוי קען מַעַן פארשטיין,

שָׂבַע יִפֹּל יִפֹּל צַדִּיק צַדִּיק וְקָם,
Just because you fell before,
Doesn't mean that he won,
You gotta get up and go out,
Let the past be done,
שָׂבַע יִפֹּל יִפֹּל צַדִּיק וְקוּם קוּם וְקָם,

מַעַן ארבעט אויף זיך ווייטער,
אֵין נאך אביסל ווייטער,
נאך אביסל ווייטער,
אֵין מער ווייטער אֵין זיינע וועיגן טִיט מַעַן גיין,
אֵין זיינע וועיגן טִיט מַעַן גיין,

מעזאגט מעגלייבט ווייטער,
אֵין מגלייבט נאך ווייטער,
מגלייבט נאך ווייטער,
מעזאגט מגלייבט ווייטער
א אֵיד איז קיינמאל נישט אליין ניין קיינמאל נישט אליין.

נוסף ע"י

משה הורביץ

שיתוף

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסומת

קליפ