מילות השיר

דער איד ער לעבט צופרידן וואו נאר ער גייט נאר וואוער וועקט זיך אבער אלץ אויף מיין אייביג פלאץ איז נישט דאהיווייל איך ווייס און איך האף צו דעם גלות קומט א סוף מער נישט זיין צו שאנד דער טאג קען זיין נאך היינט

די הייליגע ישמח משה איז אלץ געווען ג’קליידטמיט שבת’דיג מלבושים ביים שוועל פון טיר געשטאנען גרייטארויסגעקוקט מיט א ברען יעדע רגע קומען ער קען משיח אויף די וועגן גלייך אים גיין קעגן

אחכה לו איך ווארט אזויפיל יאר פאר’צער’ט אז ער וועט נאך קומען משיח קיין ירושלים פירן גלייך אחכה לו איך ווארט צו ווערן אויפגעשפארט אט אט איז ער דא – הנה זה בא זה מלך המשיח

אין אוישוויץ אויף די באנען דעם טויט פאר זיך געזע ןגעזינגען אני מאמין געגלייבט עס קען נאך יעצט געשעןזינגט דער יוד – א הארציג לידאין השם מחזק געווען ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו

נוסף ע"י

ישראל חיים

שיתוף

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסומת

קליפ