נועם מיכאל

מידע

נולד ב : פתח תקווה

תמונת הזמר

מילות השיר

פרסומת