מרדכי שפירו

מידע

תמונת הזמר

טיוטה משמירה אוטומטית

מילות השיר

3. מחר

פרסומת