אלעד שער

שר למען שמך(2012)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת