פרחי ירושלים

שרים ישראלי קלאסי(2005)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת