דוד ורדיגר

שלש סעודות(1960)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת