אברהם פריד

שטר התנאים(1993)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת