זושא שמעלצער

שופר של משיח(2005)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת