זושא שמעלצער

שופר של משיח 2(2006)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת