ישראל וויליגער

שאלו שלום ירושלי(2005)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת