דודי קאליש

פארענטשעס(2011)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת