דוד הלר

כליזמירון(2005)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת