פרחי ירושלים

ירושלים אחת(2004)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת