דוד אצרף

זך אל אתה(2004)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת