דוד יהושע

ותחזינה עינינו(2008)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת