אלעד שער

הוציאה ממסגר נפשי(2010)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת