יוסף קרדונר

דיבור פשוט(2012)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת