המדרגות

בפתח הדלת(2000)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת