דוד ורדיגר

א מעליצר עונג שבת(2015)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת