אברהם פריד

אם אשכחך ירושלים(1996)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת