משה גולדמן

אם אשכחך ירושלים(2007)

שם השיר
שם הזמר

תמונת האלבום

פרסומת